Dostawa

Produkty są udostępniane nabywcy na nośniku CD/DVD, a w przypadku programów z serii AutoPilot w postaci pliku elektronicznego do pobrania oraz klucza licencji. Po otrzymaniu należnej zapłaty za produkt nabyte programy zostaną wysłane pocztą, a w przypadku programów z serii AutoPilot  na adres e-mail podany przez nabywcę w zamówieniu wysłana zostanie szczegółowa informacja, w jaki sposób należy pobrać pliki z wybraną wersją programu i map oraz indywidualny klucz produktu przypisany nabywcy. W tym drugim przypadku klucz licencji ostanie również wysłany drogą pocztową na adres wskazany przez nabywcę w zamówieniu – w formie certyfikatu potwierdzającego prawo do korzystania z licencji produktu.

Dostawa certyfikatu (bądź innych towarów) zamówionych w Sklepie Internetowym odbywa się na koszt zamawiającego. Dostępne są następujące formy dostawy:

• dostawa Pocztą Polską (przesyłka priorytetowa) towarów już opłaconych – koszt 9 PLN brutto
• dostawa przez firmę kurierską, towarów już opłaconych – koszt 19 PLN brutto

Dostawy przez firmę kurierską są realizowane w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.

Uwaga!

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, na żądanie odbiorcy, kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody. Podpisanie odbioru przesyłki oznacza, że certyfikat (bądź inny towar) został dostarczony i przyjęty przez Odbiorcę bez uszkodzeń. Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki będą przyjmowane wyłącznie na podstawie protokołu szkody.