Nawigator Mapa Europy – funkcje

  • Wyszukiwanie dowolnego adresu

Dzięki zawartym w programie szczegółowym danym mapowym całej Europy aplikacja umożliwia wyszukanie dowolnego adresu w 43 krajach. Możliwe jest też wyszukiwanie ulic, skrzyżowań, osiedli, dzielnic oraz po współrzędnych geograficznych. Użytkownik znaleźć może również interesujące go obiekty użyteczności publicznej – restauracje, hotele, stacje benzynowe, bankomaty itp.

  • Obliczanie tras

Nawigator Mapa Europy pozwala na wytyczenie trasy między dowolną ilością punktów wg wybranego algorytmu. Może to być trasa najszybsza, najkrótsza lub najtańsza. Przy wyznaczaniu optymalnej trasy program bierze pod uwagę drogi gruntowe oraz wszystkie ograniczenia związane z kierunkowością ulic. Poza tym w programie zawarto opcję uwzględniania indywidualnych parametrów kierowców i pojazdów. Wybrany fragment mapy wraz z opisem trasy można wydrukować i zabrać ze sobą w drogę.

  • Blokada drogi, omijanie obszaru

Wyznaczając dowolną trasę można zaznaczyć punkty lub obszary wyłączone z ruchu. Program wytycza wówczas trasę omijając wygenerowane przez użytkownika zakazy wjazdu. Pozwala to na wyłączenie z ruchu pojedynczej drogi, bądź całego zaznaczonego obszaru. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku posiadania danych o miejscach nieprzejezdnych.

  • Moduł GPS

Jest to funkcjonalność stworzona z myślą o posiadaczach nawigacji GPS. Wytyczoną w dowolnym programie do nawigacji GPS trasę można zaimportować do Nawigatora i dokonać jej wizualizacji oraz analizy na dużym ekranie. Dodatkowo, użytkownicy programu AutoPilot mogą korzystać z nawigacji po trasie wytyczonej w Nawigatorze. Trasę taką można bowiem wyeksportować w formie pliku i wgrać do AutoPilota, który następnie prowadzi do celu za pomocą precyzyjnych instrukcji głosowych.

Nawigator Mapa Europy daje również możliwość bezpośredniego korzystania z systemu GPS – tzw. moduł GPS+. Po podłączeniu zewnętrznej anteny GPS do laptopa, można bowiem obserwować swoją aktualną pozycję na mapie. Funkcja ta jednak dostępna jest jedynie na terenie Polski.

Najnowsza wersja programu została wzbogacona m.in. o historię punktów trasy, eksport reprezentacji trasy oraz wycinanie z mapy fragmentu ścieżki.
Inne funkcje:
  • prowadzenie ewidencji kierowców i pojazdów (możliwość zdefiniowania prędkości przejazdu dla różnych rodzajów dróg, zużycia paliwa itp.);
  • możliwość zapisywania poszczególnych widoków mapy, pozwalająca na późniejsze analizy;
  • możliwość robienia dowolnych wydruków oraz zrzutów ekranowych;
  • opis trasy ze szczegółowymi wskazówkami jak pokonywać poszczególne odcinki trasy;
  • możliwość ustawienia bazy startowej i bazy docelowej.