Cartall TRUCK – funkcje

  • Wyszukiwanie dowolnego adresu

Dzięki zawartym w programie szczegółowym danym mapowym całej Polski aplikacja umożliwia wyszukanie dowolnego adresu w całym kraju. Możliwe jest też wyszukiwanie ulic, skrzyżowań, osiedli, dzielnic oraz po współrzędnych geograficznych. Użytkownik znale»ć może również interesujące go obiekty użyteczności publicznej – restauracje, hotele, stacje benzynowe, bankomaty itp. Dodatkowo dzięki przejazdowej mapie Europy możliwe jest wyszukiwanie w obrębie całego kontynentu, w tym wśród m.in. 75 000 miejscowości i 1 500 000 km dróg.

  • Obliczanie tras

Cartall Truck pozwala na wytyczenie trasy między dowolną ilością punktów wg wybranego algorytmu. Może to być trasa najszybsza, najkrótsza lub najtańsza. Przy wyznaczaniu optymalnej trasy program bierze pod uwagę drogi gruntowe oraz wszystkie ograniczenia związane z kierunkowością ulic. Poza tym w programie zawarto opcję uwzględniania indywidualnych parametrów kierowców i pojazdów. Cartall TRUCK uwzględnia restrykcje dla pojazdów ciężarowych (wysokość wiaduktów, nośność dróg) oraz aktualne utrudnienia w ruch (np. roboty drogowe). Wybrany fragment mapy wraz z opisem trasy można wydrukować i zabrać ze sobą w drogę.

  • Blokada drogi, omijanie obszaru

Wyznaczając dowolną trasę można zaznaczyć punkty lub obszary wyłączone z ruchu. Program wytycza wówczas trasę omijając wygenerowane przez użytkownika zakazy wjazdu. Pozwala to na wyłączenie z ruchu pojedynczej drogi, bąd» całego zaznaczonego obszaru. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku posiadania danych o miejscach nieprzejezdnych.

  • Moduł GPS

Jest to funkcjonalność stworzona z myślą o posiadaczach nawigacji GPS. Wytyczoną w dowolnym programie do nawigacji GPS trasę można zaimportować do programu Cartall TRUCK i dokonać jej wizualizacji oraz analizy na dużym ekranie. Dodatkowo, użytkownicy programu AutoPilot mogą korzystać z nawigacji po trasie wytyczonej w Cartall TRUCK. Trasę taką można bowiem wyeksportować w formie pliku i wgrać do AutoPilota, który następnie prowadzi do celu za pomocą precyzyjnych instrukcji głosowych.

Cartall TRUCK daje również możliwość bezpośredniego korzystania z systemu GPS – tzw. moduł GPS+. Po podłączeniu zewnętrznej anteny GPS do laptopa, można bowiem obserwować swoją aktualną pozycję na mapie. Funkcja ta jednak dostępna jest jedynie na terenie Polski.

Najnowsza wersja programu została wzbogacona m.in. o funkcję wycinania z mapy fragmentu ścieżki oraz możliwość prezentacji na mapie wielu tras z ewidencji.
Inne funkcje
  • prowadzenie ewidencji kierowców i pojazdów (możliwość zdefiniowania prędkości przejazdu dla różnych rodzajów dróg, zużycia paliwa itp.);
  • możliwość zapisywania poszczególnych widoków mapy, pozwalająca na pó»niejsze analizy;
  • możliwość robienia dowolnych wydruków oraz zrzutów ekranowych;
  • opis trasy ze szczegółowymi wskazówkami jak pokonywać poszczególne odcinki trasy;
  • możliwość ustawienia bazy startowej i bazy docelowej.